Biệt thự 8ha – Hà Tĩnh – Mẫu 1 tầng

 

Mẫu 8ha - Hà Tĩnh - Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha – Hà Tĩnh – Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha - Hà Tĩnh - Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha – Hà Tĩnh – Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha - Hà Tĩnh - Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha – Hà Tĩnh – Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha - Hà Tĩnh - Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha – Hà Tĩnh – Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha - Hà Tĩnh - Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha – Hà Tĩnh – Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha - Hà Tĩnh - Mẫu 1 tầng

Mẫu 8ha – Hà Tĩnh – Mẫu 1 tầng